Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anthony Gadsdon for Marketingfacts
Nov 24 ’16

Contentmarketing en de voordelen van employee én expert advocacy

Het verspreiden van bedrijfsberichten via de werknemers zorgt ervoor dat berichten een groot bereik krijgen - een groter bereik dan als het door het bedrijf verspreid zou worden. Sterker nog, het bereik van 135 ‘employee advocates’ is gemiddeld grote…

auteur

Get notified of new articles from this auteur