Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 27 ’15

“Als je slechts volle zalen wilt, kun je beter een econoom op het toneel zetten” — Rotterdamlezing over de waarde van kunst in de stad

Tijdens de Rotterdam Lezing op 1 juni geeft universitair hoofddocent Liesbeth Noordegraaf-Eelens haar visie op de publieke waarde van kunst: architectenbureau ZUS bouwt een nieuwe gemeenschap onder de oude Hofbogen, Wunderbaum verwerkt het trauma van…