Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ben Stagge for Dagblad van het Noorden
Jun 15 ’16

Annexatie Haren gunstig voor alle Groningers?

Het is crisis in Haren. Mede door het opstappen van VVD-wethouder |Paula Lambeck, eind vorige week. Vanavond vergadert de gemeenteraad over de toekomst: inzetten op zelfstandigheid of samengaan met Groningen (en Ten Boer).

Het heeft lang geduurd maar …

auteur

Get notified of new articles from this auteur