Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ton Coenen, Katrien Coppens for de Volkskrant
Jun 16 ’15

Aidsbestrijding — EU bedreigt de aidsbestrijding

Patentafspraken maken aidsbestrijding levensgevaarlijk duur. De EU doet daar volop aan mee. Maar Nederland kan als aanstaand voorzitter van de EU het tij voor miljoenen mensen met hiv keren.

Het najagen van winst zou nooit zwaarder mogen wegen dan een…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs