Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arthur Schilling for Het Parool
Sep 02 ’15

69 woorden — Onderdak geboden

In al onze medemenselijkheid hebben wij een probleem met mensen die vanuit Syrië naar ons toekomen omdat ze een betere toekomst willen dan die rotzooi daar. Als wij eerlijk in onszelf kijken, zouden wij hetzelfde doen.

Het zijn geen domme mensen die v…

auteur

Get notified of new articles from this auteur