Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sam van der Loo for Noordhollands Dagblad
Mar 24 ’16

Richard Douma: Elke twee maanden nieuw paar

Richard Douma: Vaak wordt bij hardlopers vergeten dat goed schoeisel cruciaal is om prestaties te leveren. Het is belangrijk dat je voeten voldoende ondersteuning hebben. Als autocoureur wil je toch ook niet met versleten banden rijden?

Ik besteed dan…

auteur

Get notified of new articles from this auteur