Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

A. Gersjes for De Telegraaf
Aug 10 ’16

DIT VIND IK LEUK

Op een boottocht met de Silvania van de Feenstra Rijnlijn won ik tijdens de bingoavond een koffertje met pedicureset. Bij het afscheid bleef mijn prijs achter. Ik nam contact op met het kantoor en vroeg of ze het op mijn kosten wilden opsturen. ’Wij …

auteur

Get notified of new articles from this auteur