Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sophie Fleur for Brabants Dagblad
May 05 ’17

Rodenborch wil de wereld mooier maken

Leerlingen van het Rodenborch-College vieren de vrijheid vandaag met een concert in Perron-3. "Samen iets bijdragen aan een betere wereld. Daar doen we het echt voor."

Het werd vorig jaar al geopperd: moet Rosmalen niet ook iets te bieden hebben op Be…

auteur

Get notified of new articles from this auteur