Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 19 ’17

Alleen nog nieuwste bussen in 't Stad ... dus krijgt rand de oude rommel

Milieu De Lage Emissiezone (LEZ) doet vanaf februari zijn intrede in de Antwerpse binnenstad en op Linkeroever. Daardoor mogen te vervuilende bussen van De Lijn de stad niet meer in. Resultaat: De Lijn verkast die bussen nu naar de Mechelse rand en d…

auteur

Get notified of new articles from this auteur