Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Mar 19 ’15

Wat willen mannen? Filip Peeters weet raad

Filip Peeters maakt een film en hij doet dat goed. De acteur, bekend van rollen in onder meer 'Loft' en 'Salamander', kruipt deze keer niet in de huid van een of ander personage, maar neemt voor het eerst plaats in de regiestoel. Goesting ging een ki…

auteur

Get notified of new articles from this auteur