Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Thea Hilhorst for Joop
May 18 ’16

Venus en Mars in de Oriënt

Het beroemde adagium van Simone de Beauvoir dat je niet als vrouw (of man) wordt geboren maar als vrouw (of man) wordt gemaakt door opvoeding en maatschappij, is geformuleerd in de jaren ’60 van de vorige eeuw en klinkt verschrikkelijk gedateerd. In …

auteur

Get notified of new articles from this auteur