Article

Mar 17 ’15

Veilig gedrag van levensbelang — Dat linkse partijen de grondige aanpak van provinciale wegen vaak afdoen als een ouderwetse asfalt-aanpak is kortzichtig.

Al vele jaren zetten wij bij verkeersveiligheid in Noord-Brabant in op drie pijlers:

1. Investeren in wegen (aanpak black-spots en duurzaam veilige inrichting)

2. Verkeerseducatie (Brabant Verkeersveiligheidslabel voor basisonderwijs en Totally Traffic…