Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Begeleid de neergang van Groningen, Limburg en Zeeland

Laat een ‘Gedeputeerde van Krimp’ basisschooltjes tussen al die krimpdorpen verdelen, adviseren Steven Brakman en Arjen van Witteloostuijn .

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart komt D66-voorman Alexander Pechtold …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs