Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Linda Kattekamp for PlusOnline
Jan 02 ’15

Cholesterol: meten is weten? — Een prik in de vinger is voldoende

Uw gezondheid is een groot goed. U weet dat de hoeveelheid cholesterol in het bloed een indicatie is voor de gezondheid op lange termijn. Dus als u op een beurs een stand ontdekt waar u uw cholesterol kunt laten meten of een thuistest bij de apotheek…

auteur

Get notified of new articles from this auteur