Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 03 ’15

Feyenoorders krijgen hartslagmeter om tegen Ajax

Honderd Feyenoord-supporters krijgen zondag tijdens de topper tegen Ajax een hartslagmeter om. Voormalig aanvoerder Ben Wijnstekers is één van hen. „Ik heb het hart van een supporter. Daarmee heb ik al heel wat Klassiekers overleefd.”

Hartproblemen

Ben Wijnstekers draait er niet omheen. Een camera …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Steven van der Hoeven

AD, Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Metro