Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

T.C. Tubantia for NU.nl
Apr 24 ’15

Almelose fracties hebben geen zicht op begrotingtekort

De Almelose fracties weten in de bezuinigingsdiscussie niet hoeveel geld nodig is om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen. Het antwoord bleef donderdagavond, tijdens het politiek beraad, uit.

Het college stelt voor 15 miljoen euro aan…

auteur

Get notified of new articles from this auteur