Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annemieke van Campen for Nederlands Dagblad
Nov 07 ’15

NS-agressie

Ik reis sporadisch met de trein, maar heb al jaren een kortingskaart waarmee ik zo onderhand de NS behoorlijk aan het sponsoren ben. Het in- en uitchecken is voor mij dan ook geen routine. Maar maandag ging het goed! Ik heb overal in- en uitgecheckt …

auteur

Get notified of new articles from this auteur