Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tijmen van Rooijen for Het Parool
Aug 29 ’14

Vrije kavels: Ongeveer 40.000 Amsterdammers hebben belangstelling voor zelfbouw — Hier mag je zelf je huis bouwen

In De Hallen, de oude modeschool en zeven andere nieuwe gebieden in de stad kunnen Amsterdammers zelf een huis bouwen.

AMSTERDAM - Vandaag presenteert de gemeente voor het vierde opeenvolgende jaar de zelfbouwkaart. Op de kaart staan 250 vrije kavels,…

auteur

Get notified of new articles from this auteur