Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 18 ’14

Wij willen nog veel meer rechten voor homo’s!

Emancipatie homo’s Beloften zijn bijna ingelost, maar we zijn er nog niet, zeggen COC-bestuurders Tanja Ineke en Philip Tijsma . Tijd voor een nieuw Roze Akoord.

Hoe gaat het met de emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) in …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs