Article

Sjoerd Leiker for Logistiek
Sep 22 ’16

Is jouw ERP-systeem voorbereid op ontwikkelingen in de logistiek?

De ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things (IoT), predictive analytics, robots en drones gaan hard. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze trends en wat voor invloed dit heeft op de logistiek. Waar moet nu al rekening mee worden geho…

auteur

Get notified of new articles from this auteur