Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Maarten Pennewaardrobert, Jan Speerstra for Leeuwarder Courant
Jun 23 ’16

Akse blijft eerst rondtrekken

LEEUWARDEN Jitse Akse zit nog wel even ondergedoken. Hij verblijft op wisselende plekken. De Leeuwarder regelt er zijn eigen beveiliging. ,,Justitie vertrouwt hij niet.’’

Uit vrees voor wraakacties van IS-aanhangers zit de Leeuwarder, die medio januar…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs