Article

Jun 18 ’14

Oxfams voorstellen voor de wereld na 2015

Nu de einddatum voor de millenniumdoelstellingen (MDG) nadert, maakt Oxfam van de gelegenheid gebruik om de twee problemen aan te kaarten waar de MDGs volgens de NGO te weinig oog voor hebben: sociale ongelijkheid en klimaatverandering. Met de vergad…

auteur

Get notified of new articles from this auteur