Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Rolf Roos for Trouw
May 26 ’15

Rode Lijst staat vol verhalen

24 botanische tuinen brengen een ode aan de parels op de Rode Lijst van bedreigde planten. Publicist Rolf Roos schreef er een lofzang bij.

Uit de taal waarmee planten, niet zelden als keukenkruiden of medicinaal gebruikt, door de jaren heen door opeen…

auteur

Get notified of new articles from this auteur