Artikel

Kabinet moet laaggeletterdheid oplossen door meer geld beschikbaar te stellen

Hoe is het mogelijk dat in een welvarend land als Nederland 2,5 miljoen mensen achterop raken door gebrekkige taal-, reken- en digitale vaardigheden? De…

versie scrape-articles-with-no-author.b1c5340 · production modus · één dag geleden uitgebracht