Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Simon de Waal for De Telegraaf
Dec 03 ’14

’Jordaan is een wereldje op zich’

Al elf boeken schreef Simon de Waal met Appie Baantjer over rechercheur Peter van Opperdoes en zijn collega Jacob. Toen SBS een miniserie over het rechercheurduo bestelde, bleek Bureau Raampoort aan de Marnixstraat beschikbaar als locatie.

Zo’n zeven …

auteur

Get notified of new articles from this auteur