Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Susan Aretz for Vrouw magazine
Jun 29 ’17

Een broodtrommel-beleid op school... Het moet niet gekker worden!

Een dagelijks terugkerende vraag voor ouders met schoolgaande kinderen. En als je niet al rekening moet houden met wat je kind wel/niet lust, dan is het wel met het lunchbeleid van de school. Want nog los van hoeveel tijd kinderen, in het geval van e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Susan Aretz

De Telegraaf, Frankwatching, Vrouw magazine