Article

Mar 24 ’19

We moeten bevoorrechte positie Belastingdienst bij faillissementen loslaten

In het artikel ‘Mkb-voorman: geef Belastingdienst minder rechten bij faillissement’ betoogt MKB-voorzitter Jacco Vonhof dat de voorrangspositie van de…

auteur

Get notified of new articles from this auteur