Article

Aug 02 ’16

Toezicht op accountants geen schoolvoorbeeld van scheiding der machten

Alvorens met reces te gaan heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarmee het toezicht op accountantsorganisaties wordt aangepast aan de…