Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ben Rieder for De Tijd
May 22 ’15

De NMBS is geen start-up, maar moet wel beginnen te denken als een start-up.

De NMBS heeft het potentieel om een grote rol te spelen in het oplossen van het mobiliteitsprobleem. Om er echt zo'n innovatieve katalysator van te maken, moeten we beginnen met de vraag te stellen: wat als het spoorbedrijf een start-up was?

De econom…

auteur

Get notified of new articles from this auteur