Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alva Noë for Trouw
Jul 04 ’15

Essay Neurowetenschap en kunst — Ons brein leert ons niets over kunst

Nu de neurowetenschappen uit onze hersenen ons hele doen en denken kunnen verklaren, krijgen we ook nieuwe inzichten in de waarde van kunst. Tenminste, als we de breinwetenschappers mogen geloven. Een van hen, filosoof Alva Noë, gelooft er niets van.…

auteur

Get notified of new articles from this auteur