Article

De maatschappelijke kosten en baten van een luchthaven in zee moeten in beeld komen

Luchtvaart is een sector van lusten en lasten. We kunnen er snel de hele wereld mee bereiken, maar het leidt ook het tot geluidhinder en CO2-uitstoot. Het…