Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arnold Jorna for NEMO Kennislink
Apr 01 ’16

Nationale referenda: toppunt van democratie of zwaktebod? — Wat we kunnen leren van eerdere referenda

Op woensdag 6 april gaan we stemmen over het associatieverdrag met Oekraïne. Later dit jaar, namelijk op 23 juni, gaan de Britten naar de stembus om te besluiten of ze al dan niet uit de Europese Unie stappen. Zijn dergelijke referenda het toppunt va…

auteur

Get notified of new articles from this auteur