Article

Bart Staes for apache
Nov 02 ’16

De nacht van Apache? Het jaar voor de persvrijheid!

Het is niet alleen hartverwarmend dat Wouter Deprez en vele anderen het initiatief namen voor ‘De nacht van Apache’, het is (helaas?) ook bittere noodzaak. Democratie is immers een werkwoord. Zo gauw fundamentele democratische waarden als persvrijhei…

auteur

Get notified of new articles from this auteur