Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roland Duyvis for Eindhovens Dagblad
Dec 12 ’16

Bezoekers vinden verbod 'betuttelend' — 4-FA: paar euro en knallen maar

Bij de eerste editie van hardcorefeest Snakepit peilde het ED zaterdagnacht de meningen over het aanstaande verbod op 4-FA.

Op housefeesten is de partydrug 4-FA inmiddels gemeengoed geworden. Het is minder heftig dan xtc of cocaïne, maar het geeft wel…

auteur

Get notified of new articles from this auteur