Article

Feb 23 ’16

‘Denk ook aan geothermie, minister Turtelboom!’

De Vlaamse regering zet volop in op wind- en zonne-energie. Maar volgens Vlaams Parlementslid Tinne Rombouts (CD&V) moet er in een CO2-neutrale toekomst ook plaats zijn voor diepe geothermie. ‘Als we de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare ene…

auteur

Get notified of new articles from this auteur