Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bas Jongenelen, Lukas Meijsen for Eindhovens Dagblad
Oct 03 ’14

Groteske humor Geer en Goor — Platte lol wijst op overgangsperiode waarin het oude systeem van waarden en normen niet meer deugt.

Op televisie zijn steeds meer programma’s vol grappen over pies, poep en seks te zien. Mensen met smaak vinden dat soort programma’s maar niks, toch zijn ze razend populair. Naar het RTL-programma ‘Geer en Goor: waarheen, waarvoor’ kijken gemiddeld 1…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Lukas Meijsen

Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, HP/De Tijd, nrc.nl