Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 02 ’16

Feyenoord scoort met nieuw uittenue

Duizenden Feyenoord-supporters bemachtigden zaterdag tijdens een exclusief lanceringsfeest voor leden van Het Legioen en Kameraadjes in De Kuip het nieuwe uittenue voor het seizoen 2016-2017. Gisteren won Feyenoord in het lichtblauwe shirt al van Wil…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Steven van der Hoeven

AD, Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Metro