Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annemijn van Marlen for nrc.next
Feb 06 ’16

Afzijdig blijven is geen optie meer

Ze werden in Spijkenisse geïntimideerd en gearresteerd omdat ze tegen Wilders protesteerden. Nu vormen ze de protestgroep Feministen in Verzet. „Wie zwijgt, stemt in”, schrijft Annemijn van Marlen.

Op zaterdag 23 januari demonstreerden wij, een groep …

auteur

Get notified of new articles from this auteur