Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anna Marij van der Meulen for de Volkskrant
Feb 14 ’14

'Een app vraagt steeds verbetering en aanpassing'

Bij de app-industrie is vooral vraag naar goede programmeurs. Om nieuwe apps te ontwikkelen, of voor het bijhouden van een bestaande app. 'We hebben permanent een vacature op onze website staan'

ITNEXT Ontwikkelt app voor klanten 19 werknemers Goede p…

auteur

Get notified of new articles from this auteur