Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Thomas Morselt for Marketingfacts
Sep 04 ’15

De opkomst van digitale assistenten: nooit meer zelf online zoeken en vergelijken?

Je herkent het wel. Urenlang online zoeken naar een leuk shirtje of een korte broek. Boekingsites afstruinen naar het perfecte hotel en nog veel meer andere vergelijkingen die we online maken. Het is ook niet voor niets dat de tijd die we online best…

auteur

Get notified of new articles from this auteur