Article

Arne Smit for ThePostOnline
Dec 25 ’16

De stem van ouderen weegt te zwaar in politieke besluitvorming

Een onrechtvaardigheid die om een oplossing vraagt

De stem van ouderen weegt te zwaar in politieke besluitvorming. Mede door de toenemende vergrijzing komen de belangen van jongeren onder druk te staan. Dat is niet alleen onwenselijk, maar tevens onre…

auteur

Get notified of new articles from this auteur