Article

Alexander Otgaar for nrc.nl
Jun 02 ’17

Zet onze tradities niet aan de kant

Ook dit jaar mogen we ons weer verheugen op de inmiddels traditionele discussie over het voortbestaan van Tweede Pinksterdag.

Drie remonstranten betogen dat het een goed plan is de vrije maandag op te offeren voor het islamitische Suikerfeest (NRC 31/…

auteur

Get notified of new articles from this auteur