Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 15 ’15

Prinsjesdag 2015: voor wie stijgt de koopkracht?

De troonrede is voorgelezen, de kabinetsplannen voor komend jaar zijn duidelijk. Een overzicht van de groepen die er op vooruitgaan.

Koopkrachtstijging

De economie trekt aan. Gemiddeld genomen stijgt de koopkracht in 2016 met ruim 2,5 procent. Acht op …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs