Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Thomas Fossen for nrc.nl
Feb 03 ’17

De wil van de meerderheid is nog niet de wil van het volk

„De representatieve democratie is helemaal geen democratie, maar een electieve aristocratie.” Aldus Frank Ankersmit afgelopen zaterdag in NRC. Sterke taal. En opmerkelijk, omdat hij in de politieke filosofie juist bekend staat om zijn verdediging van…

auteur

Get notified of new articles from this auteur