Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 13 ’14

Fietsen zit in jullie dna'

Een klein ventje op zijn step, een man met zijn hond in een bakfiets en een verliefd stel, peddelend langs de Dam in Amsterdam. Ze komen allemaal voorbij in een boek van de Amerikaanse straatfotografe en journaliste Shirley Agudo. Ze bundelde liefst …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Tanya van der Spek

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer