Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dan Cohen for nrc.nl
Jun 18 ’14

Dieudonné, islam en Le Pen jagen Joden weg

Frankrijk, land van egalité, zou een veilig oord voor Joden moeten zijn, maar uitgerekend daar slaan ze op de vlucht, ziet Dan Cohen .

Met Jean-Marie le Pens ondubbelzinnige bevestiging van zijn antisemitisme, is het tijd om de balans van Frankrijk op…

auteur

Get notified of new articles from this auteur