Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bernard Reitsma for Nederlands Dagblad
May 11 ’15

Een vluchteling in de trein

Dr. Bernhard Reitsma is hoogleraar aan de VU voor de bijzondere leerstoel kerk in de context van de islam.Hij schrijft op deze plaats maandelijks een column.Zijn uiterlijk trok mijn aandacht. Hij had iets onverzorgds. Links en rechts een grote bos re…

auteur

Get notified of new articles from this auteur