Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anna Marij van der Meulen for de Volkskrant
Feb 12 ’14

Heineken mikt op speciaal bier

Aan gewoon bier valt voor Heineken weinig eer meer te behalen in West-Europa, zal vandaag blijken uit de jaarcijfers. Met afgeleide drankjes probeert het een alternatief te bieden.

Met de introductie van speciale biertjes wil Heineken de Europese bier…

auteur

Get notified of new articles from this auteur