Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Rob van Gemert for Brabants Dagblad
Feb 09 ’16

Oijen berust en maakt zich op voor Halfvasten

Twintig ijzeren staven van elk 40 kilogram hadden de jongens van CV Dubbel D uit Oijen onderin hun praalwagen gelegd. Doel: het zwaartepunt van het 8 meter hoge gevaarte lager leggen, zodat het niet zou omwaaien tijdens de rondrit door het Maasdorpje…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Rob van Gemert

BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer, De Stentor