Article

Brieven

Rabobank mocht er volgens de rechter in redelijkheid niet van uitgaan dat de melkveehouder op de hoogte was van de kenmerken van financiële derivaten en de…